Protocollen

Een veilige en professionele werkomgeving voor elke werknemer vormt de basis van de bedrijfscultuur van Senf Theaterpartners en alle aan haar gelieerde bedrijven. Deze cultuur is getoetst aan de daarvoor wettelijke gestelde regels. Het beleid rondom het naleven van deze regels is voor iedereen van toepassing die werkzaam is bij, voor of met, Senf Theaterpartners en alle aan haar gelieerde bedrijven. Mochten de regels en/of normen bij deze omgangscultuur om welke reden dan ook in het geding komen, dan geeft Senf Theaterpartners alle ruimte aan alle betrokkenen om hiervan melding te maken. Een vooropgesteld en eenduidig traject hiervoor waarborgt zowel transparantie als discretie. Het beleid zal bij indiensttreding overhandigd worden aan nieuwe medewerkers en maakt een onverbrekelijk onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. 

Klik hier voor ons beleid omgangsvormen.